Rouwbehandeling

Rouw. Iedereen krijgt er mee te maken. Het verlies van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken. Hoe kun je hiermee omgaan? Rouwbehandeling.nl is dé plek waar je alle informatie vindt over onderzoek en rouwbehandelingen na een plotseling verlies. Ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp.


Als een dierbare plotseling overlijdt, door een verkeersongeval, ramp of geweld, kan rouwen extra moeilijk zijn. Hoe ga je hiermee om? Voor iedereen verschilt dit. Bij de meeste mensen nemen hevige rouwreacties, zoals intens verdriet, gemis of boosheid na enige tijd af. Maar dat geldt niet voor iedereen, bij sommige nabestaanden nemen rouwklachten niet af, maar worden deze zelfs erger naarmate de tijd verstrijkt. Mensen die vastlopen in hun rouwproces, kunnen baat hebben bij hulp, bijvoorbeeld lotgenotencontact of specialistische hulp.

Tips en advies

Omgaan met rouw is moeilijk en het verwerken van je verdriet gaat niet in één stapsgewijze beweging. Het is een onvoorspelbaar proces. Rouwen kan je niet goed of fout doen. Wij geven je advies en praktische tips om de draad van het leven, langzaam maar zeker, weer op te pakken.

Vul de rouwmeter in

De rouwmeter TGI-SR+ helpt je om te beoordelen of jij of je kind belang hebben bij professionele hulp. Zoals van de huisarts, een therapeut of gespecialiseerde online behandelingen. Omdat het rouwproces vaak onvoorspelbaar verloopt, is het goed om de rouwmeter op verschillende momenten in te vullen en steeds opnieuw te kijken hoe het gaat.

Ervaringsverhalen

Hoe pak je de draad weer op als je een dierbare verliest? Het kan soms fijn zijn om verhalen van lotgenoten te lezen, dit zorgt voor herkenning. Lees verschillende ervaringen van anderen:

Rouwbehandeling: specialistische hulp

Soms loop je vast in het rouwproces. We noemen dat ook wel complexe rouw. Specialistische hulp kan dan helpen. Rijksuniversiteit Groningen en Fonds Slachtofferhulp hebben samen met een netwerk van psychologen en nabestaanden verschillende specifieke rouwbehandelingen ontwikkeld voor mensen met complexe rouw. Hier vind je verschillende rouwbehandelingen die passen bij verschillende situaties.

Nieuws en updates

Als er iemand in jouw omgeving overlijdt, verwacht je misschien dat je je verdrietig voelt. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Sommige mensen ervaren zelfs blijdschap of opluchting als iemand is overleden. Dat kan best lastig zijn. Wij leggen uit waarom je soms geen verdriet voelt bij overlijden.

De emotionele gevolgen voor naasten van (langdurig) vermiste personen zijn vaak groot. Zij blijven achter met een open eind en veel onbeantwoorde vragen. Hoe ga je hier mee om?

Als iemand overlijdt door zelfdoding, is dat vaak een schok voor nabestaanden. Het roept bovendien veel vragen op. Wij vertellen je meer over hoe je omgaat met dit grote verlies en over hoe de online zelfhulpmodule je hierbij kan helpen.