Nabestaanden hebben baat bij online rouwbehandeling

Het overkwam veel mensen in coronatijd: ze verloren een dierbare en konden door de toen geldende maatregelen niet goed afscheid nemen. Voor sommige nabestaanden betekende dit een blokkade in de rouw. Speciaal voor deze groep ontwikkelden we in samenwerking met Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen een online rouwbehandeling.

In juli 2020 zijn we een wetenschappelijk onderzoek gestart naar een onbegeleide online rouwbehandeling voor mensen die een dierbare zijn verloren tijdens de COVID-19 pandemie. Het doel van de behandeling is om beter met het verlies om te leren gaan. Met het onderzoek brengen we in kaart of de behandeling daadwerkelijk leidt tot afname van emotionele problemen. Inmiddels hebben 65 deelnemers  deelgenomen aan het onderzoek naar de effectiviteit van online rouwbehandeling. En met succes. De behandeling lijkt effectief te zijn in het verminderen van rouw-, trauma- en depressieklachten.

Twee testgroepen

Wanneer we werken aan nieuwe behandelmethodes, laten we altijd een onderzoek meelopen om te zien of de behandeling écht effectief is. Voor deze behandeling werkten we met twee groepen. De eerste groep startte direct na aanmelding met online rouwbehandeling. De tweede groep startte na een wachtperiode van acht weken met de online rouwbehandeling. Door de toevoeging van deze tweede groep (de wachtlijstgroep) kan worden vastgesteld dat een afname van klachten ook echt door de behandeling komt, en niet door het verstrijken van de tijd.

Interviews

De effecten van de behandeling hebben we vastgesteld door het afnemen van een telefonisch interview voorafgaand en  direct na afloop van de behandeling of de wachtperiode. Voorafgaand aan de online rouwbehandeling stelden we de aard en ernst van de klachten vast door een reeks vragen. Dezelfde vragen werden binnen ± één week na het volgen van de behandeling of na wachtperiode opnieuw gesteld.

Effectief

Gemiddeld genomen concluderen we dat de klachtenniveaus sterker zijn verminderd bij mensen die de online rouwbehandeling hebben gevolgd, vergeleken met mensen die waren toegewezen aan de wachtgroep. Hiermee kunnen we met enige zekerheid vaststellen dat de online rouwbehandeling effectief lijkt te zijn in het verminderen van rouw-, trauma- en depressieklachten voor mensen die een dierbare zijn verloren tijdens de COVID-19 pandemie

Rouwbehandeling beschikbaar maken

Omdat mensen baat hebben bij de rouwbehandeling, stellen we de behandeling beschikbaar op www.rouwbehandeling.nl. Zodat ook andere mensen die niet goed afscheid hebben kunnen nemen van hun dierbare, gebruik kunnen maken van dit hulpaanbod.

Verder onderzoek

Op dit moment voeren we een onderzoek uit naar het evalueren van de korte- en lange-termijn effecten een variant op de online rouwbehandeling. Tijdens deze behandeling is er online ondersteuning door een therapeut via e-mailcontact. Dit onderzoek loopt nog en we zijn momenteel bezig met het werven van deelnemers voor dit onderzoek.

Rouwen is een natuurlijke reactie op je verlies en iedereen rouwt op zijn eigen tempo en manier. In dit programma ga je hiermee aan de slag.

In dit programma krijg je inzicht in hoe jouw gedachten, gevoelens en gedrag een rol spelen in jouw rouwproces. Je leert hoe je het beste om kunt gaan met de moeilijke momenten en de praktische en emotionele veranderingen in je leven.