Onderzoek rouw en corona

Momenteel doen wij onderzoek naar de effecten van een begeleide online rouwbehandeling bij volwassenen van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis. Het betreft een online rouwtherapie mét online begeleiding van een therapeut. Aanmelding hiervoor is niet meer mogelijk. Nadat de resultaten bekend zijn gemaakt, wordt de rouwbehandeling algemeen beschikbaar gesteld onder andere via deze website.


De behandelstudie

De online rouwbehandeling is aangeboden in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. De inhoud van de behandeling bestond uit online cognitieve gedragstherapie specifiek gericht op rouwreacties na het overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis (ongeacht de doodsoorzaak). Nabestaanden die meededen aan het onderzoek volgden de behandeling online en werden hierbij online begeleid door een therapeut via e-mailcontact. In de behandeling zijn onder meer verstoorde rouw, posttraumatisch stress, en depressie klachten geëvalueerd.

Tijdens de behandeling heeft de therapeut samen met de nabestaande gedachten, gevoelens en gedrag in kaart gebracht die de rouwverwerking kunnen belemmeren na het verlies van zijn of haar dierbare(n) tijdens de coronacrisis Dit noemen we ook wel de 3 G’s. Gedachten leiden tot een Gevoel wat leidt tot bepaald Gedrag. Tijdens zo’n behandeling leert de nabestaande belemmerende, niet-helpende gedachten te herkennen. Vervolgens worden deze gedachten ter discussie gesteld, om te bepalen in hoeverre deze gedachten “waar” of “helpend” zijn. Het doel is om niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Hierdoor worden er minder negatieve gevoelens opgeroepen en neemt disfunctioneel gedrag af, waardoor emotionele problemen kunnen verminderen.

Wie namen deel aan deze behandelstudie?

Volwassenen van wie tenminste drie maanden geleden (een) dierbare(n) is overleden tijdens de coronacrisis (ongeacht de doodsoorzaak) hebben deelgenomen aan de behandelstudie Rouw en Corona. Mensen konden de behandeling volgen wanneer klachten vertoonden van verstoorde rouw, posttraumatische stress en/of depressie.

Bewezen effectiviteit

Het effect van de online rouwbehandeling wordt momenteel wetenschappelijk geëvalueerd. Voor meer informatie of contact met de onderzoekers kun je mailen naar: info@rouwencorona.nl of contact opnemen met drs. Lyanne Reitsma via telefoonnummer 06 222 99 573.

Uitvoering en financiering

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente in samenwerking met therapeuten uit het Netwerk Traumatisch Verlies en Therapieland.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het COVID-19 Fonds van de Universiteit Utrecht, Fonds Slachtofferhulp, Stichting Stimuleringsfonds Rouw en Therapieland en het Dr. C.J. Vaillantfonds.

Eerder onderzoek

Voorafgaand aan het huidige onderzoek naar online rouwtherapie mét online begeleiding van een therapeut, voerden we een onderzoek uit naar online rouwtherapie zonder ondersteuning van een therapeut. Hierbij werd de behandeling dus volledig zelfstandig doorlopen. Deze online zelfhulpmodule rouw en corona is inmiddels effectief bewezen en beschikbaar via deze website.

 

 

Online zelfhulpmodule

Voor mensen die een dierbare zijn verloren tijdens de coronacrisis (ongeacht de doodsoorzaak) hebben wij een online rouwbehandeling ontwikkeld. De behandeling is ontwikkeld door rouwexperts en geschikt voor volwassenen. In de module krijg je inzicht in hoe jouw gedachten, gevoelens en gedrag een rol spelen in jouw rouwproces. Je leert hoe je beter om kunt gaan met het overlijden van jouw dierbare. De online zelfhulpmodule kun je doorlopen zonder ondersteuning van een therapeut en is beschikbaar via het e-Healthplatform Therapieland. Je kunt daar een account aanmaken en de zelfhulpmodule volgen.

Medewerkers onderzoek

Uitvoerend onderzoeker, Universiteit Utrecht
Onderzoeksleider, Universiteit Twente
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht en ARQ Psychotrauma Expert Groep

Rouw na corona in de media

In het programma Nieuwsuur vertelt rouwonderzoeker Lonneke Lenferink hoe mensen vast kunnen lopen in het rouwproces, als ze niet goed afscheid hebben kunnen nemen.

Algemeen Dagblad Uitvaartspecial

In de Uitvaartspecial van het Algemeen Dagblad van 28 oktober 2020 aandacht aan het onderzoek en rouw tijdens corona.

Afscheid nemen in tijden van corona

In de PDF ”Afscheid nemen in tijden van corona” lees je over onder andere het zoeken van professionele psychologische rouwhulp voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis.