Rouwtherapie

Niet alle rouw verloopt vanzelf. Soms loop je vast in het rouwproces. We noemen dat ook wel complexe rouw. Speciale rouwtherapie of lotgenotencontact kan dan helpen. Rijksuniversiteit Groningen en Fonds Slachtofferhulp hebben samen met een netwerk van psychologen en nabestaanden verschillende specifieke rouwbehandelingen ontwikkeld voor mensen met complexe rouw. Hier vind je rouwtherapieën die passen bij verschillende situaties.


Herken complexe rouw

Na het overlijden van een dierbaar persoon is rouw een menselijke reactie. Het gaat gepaard met gevoelens van verdriet, boosheid, angst, verlangen, het vermijden of juist koesteren van spullen die aan de dierbare doen denken en concentratieproblemen.  Wanneer je last hebt van complexe rouw, vind je het enorm moeilijk om je aan te passen aan de veranderende omstandigheden na het overlijden. Ook na langere tijd. Je kunt een hoge mate van angst, (traumatische) stress of een combinatie van beide ervaren. Hierdoor worden je leven, werk of relaties ernstig beperkt.

Signalen van complexe rouw

Wanneer je tenminste één jaar na het overlijden van een dierbare nog ernstige of verlammende klachten ervaart, kan er sprake zijn van complexe rouw. Denk bij ernstige klachten aan:

  • het gevoel hebben dat het leven geen betekenis meer heeft;
    aan niets anders kunnen denken dan aan het verlies van je dierbare;
    last hebben van extreme boosheid of angst.

Heb je na 12 maanden na het overlijden van een dierbare nog last van deze klachten en heb je het gevoel dat ze je belemmeren in je dagelijkse leven? Aarzel dan niet om hulp in te schakelen.

Andere rouwklachten

Naast complexe rouw kun je (ook) last hebben van posttraumatische stressklachten of een depressie. Ook dan is hulp inschakelen belangrijk.

Posttraumatische stress klachten

Sommige ervaringen zijn zo schokkend dat het slachtoffers niet lukt om die te verwerken. Je kunt dan last houden van angstige gevoelens en levendige herinneringen en beelden. Posttraumatische stressklachten uiten zich in allerlei psychische en lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapproblemen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties.

Depressieve klachten

Na het verlies van een dierbare kun je last hebben van depressieve klachten. Bijvoorbeeld slapeloosheid, concentratieproblemen, vervlakking van emoties, geen plezier meer aan dingen kunnen beleven, heel weinig of juist heel veel eten. Deze klachten kunnen tijdelijk van aard zijn. Maar als ze langer aanhouden beperken ze je in je sociale verkeer of werk.

Vul een rouwmeter in

Twijfel je of je hulp nodig hebt? De rouwmeters helpen je om te beoordelen of je baat hebt bij professionele hulp. Dat kan zijn van de huisarts, gespecialiseerde online ondersteuning of hulp van een therapeut. Omdat het rouwproces vaak grillig verloopt, is het goed om de rouwmeter of verschillende momenten in te vullen en steeds opnieuw ‘in te checken’ hoe het gaat.

Rouwtherapie na verkeersongeval

Sommige mensen lopen vast in hun rouwproces en hebben behoefte aan gesprekken met een psycholoog. Het landelijk opererende Netwerk Traumatisch Verlies biedt hiervoor een speciale therapie aan. De aangesloten therapeuten hebben ervaring met het behandelen van nabestaanden die iemand door een verkeersongeval hebben verloren.

Rouwtherapie na een ramp

Wanneer je vastloopt in het rouwproces is het raadzaam om contact op te nemen met een therapeut. Een therapeut kan jou begeleiden tijdens het rouwproces. Het kan fijn zijn om in vertrouwen je gedachten en gevoelens te delen met een professional die ervaring heeft met het begeleiden van mensen na een ingrijpende verliessituatie.

Rouwtherapie na moord

Sommige mensen lopen vast in hun rouwproces en hebben behoefte aan gesprekken met een psycholoog. Het landelijk opererende Netwerk Traumatisch Verlies biedt hiervoor een speciale therapie aan. De aangesloten therapeuten hebben ervaring met het behandelen van nabestaanden die iemand door een gewelddadige oorzaak hebben verloren.

Therapie bij vermissing

Sommige mensen vinden steun bij naasten of lotgenoten. Maar als je behoefte hebt aan meer ondersteuning, is er ook gespecialiseerde hulp. Rijksuniversiteit Groningen heeft een landelijk psychologennetwerk opgericht. Een behandelaar in jouw eigen regio kan je helpen door het complexe proces dat achterblijvers van vermisten doormaken.