Rouwmeter voor kinderen

De rouwmeter voor kinderen is een zelftest, waarvan de uitkomsten je inzicht geven in hoeverre jouw kind wel of geen professionele hulp kan gebruiken bij het rouwproces. De rouwmeter voor kinderen is ontwikkeld door Fonds Slachtofferhulp in samenwerking met onderzoekers van Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen én samen met kinderen.


Uitleg over de rouwmeter voor kinderen

Heeft jouw kind een overlijden meegemaakt en vraag je je af of jouw kind goed rouwt? Het is iets dat veel mensen zich afvragen, maar waar geen eenduidig antwoord op is. Rouwen is een heel persoonlijk proces, waarbij een kind het niet goed of fout kan doen. Soms, als rouwen problemen oplevert, kan hulp wel uitkomst bieden. Maar geldt dit ook voor jouw kind?

De rouwmeter voor kinderen is een zelftest, waarvan de uitkomsten je inzicht geven in hoeverre jouw kind wel of geen professionele hulp kan gebruiken bij het rouwproces. Die hulp kan variëren van een consult bij de huisarts tot begeleiding door een therapeut.

De rouwmeter voor kinderen is ontwikkeld voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Het invullen van de zelftest neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Je kind kan, met jouw toestemming, ook zelf de rouwmeter invullen.

Rouwen is een grillig proces. Het invullen van de rouwmeter is dan ook een momentopname. Heeft het verlies minder dan 6 maanden geleden plaatsgevonden? Vul deze vragenlijst dan over een tijdje nog eens in. Bij kinderen en jongeren die jonger zijn dan 18 jaar kan 6 maanden na het verlies door een psycholoog vastgesteld worden of professionele hulp bij rouw verstandig is.