Veelgestelde vragen

Over rouwbehandeling

 • Welke organisaties zitten achter rouwbehandeling.nl?

  Rouwbehandeling.nl is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Samen hebben we de afgelopen jaren verschillende specifieke rouwbehandelingen ontwikkeld voor nabestaanden van verkeersongevallen, moord, vermissingen, rampen en zelfdoding.
  De kennis die gebundeld is op rouwbehandeling.nl komt voort uit de samenwerking tussen Fonds Slachtofferhulp, Prof. Dr. A. (Jos) de Keijser, Bijzonder Hoogleraar Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Dr. L.I.M. (Lonneke) Lenferink, Universitair docent Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrechten Prof. dr. Paul Boelen, Hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht
  Daarnaast werken we samen met verschillende aanbieders van therapieën. Zoals Therapieland.nl en Netwerk Traumatisch Verlies.

 • Wat is het doel van rouwbehandeling.nl?

  Rouw is een proces waar iedereen vroeg of laat in zijn leven mee te maken krijgt. Ieder rouwproces is anders. Met rouwbehandeling.nl hopen we zo veel mogelijk nabestaanden van een misdrijf, ongeval of ramp hiermee te helpen. Van praktische tips tot online zelfhulpmodules of specialistische rouwbehandelingen door een psycholoog.

 • Hoe weet ik of ik een rouwbehandeling nodig heb?

  Rouwen is een heel persoonlijk proces, waarbij je het niet goed of fout kunt doen. Maar als rouwen je problemen oplevert, kan hulp wél uitkomst bieden. Daarom hebben we een rouwmeter ontwikkeld. Je score op de rouwmeter vertelt je of professionele hulp jou verder helpt.

 • Welke rouwbehandelingen zijn er allemaal?

  Op rouwbehandeling.nl vind je specialistische rouwbehandelingen voor nabestaanden van een misdrijf, ongeval of ramp. Zoals voor rouw na een verkeersongeluk, rouw na corona, rouw na moord, rouw na zelfdoding, rouw bij vermissingen en rouw na een ramp.

  Daarnaast vind je praktische tips om met rouw om te gaan. Twijfel je of je specialistische hulp nodig hebt? Bekijk dan de rouwmeter. Je score op de rouwmeter vertelt je of je professionele hulp nodig hebt.

 • Waarom doe ik mee aan een onderzoek?

  Een aantal rouwbehandelingen is nog in ontwikkeling. Met jouw deelname aan zowel de behandeling als het onderzoek, draag je bij aan het steeds beter afstemmen van de hulpverlening op wat mensen nodig hebben.

 • Hoe zijn de rouwbehandelingen ontstaan?

  De specialistische rouwbehandelingen zijn op verschillende momenten ontstaan. De eerste behandeling die vanuit de samenwerking Fonds Slachtofferhulp – Rijksuniversiteit Groningen – Universiteit Utrecht is ontstaan, is de rouwbehandeling na moord.
  Acht op de tien nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven kampen met complexe rouwklachten en een derde lijdt aan het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Deze cijfers komen naar voren uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, dat werd uitgevoerd onder leiding van Prof. dr. A. (Jos) de Keijser. De Keijser en collega’s onderzochten complexe rouwklachten en posttraumatische stressklachten bij nabestaanden van moordslachtoffers. Gedurende het onderzoek ontwikkelden ze met financiële steun van Fonds Slachtofferhulp een psychologische behandeling.
  Deze methode: hulpbehoefte signaleren – onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek – ontwikkeling rouwbehandeling – testen rouwbehandeling.is inmiddels een beproefde methode die we ook hebben toegepast op rouw na corona, rouw na een verkeersongeluk en rouw na een ramp.

 • Waarom alleen de focus op rouw na een misdrijf, ongeval of ramp?

  Onderzoek toont aan dat een onverwacht of gewelddadig verlies van een dierbare,
  zoals door een verkeersongeval of een misdrijf, het risico op psychische klachten verhoogt.
  Denk aan hierbij persisterende complexe rouwstoornis (PCRS), depressie en
  posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ongeval en misdrijf specifieke factoren kunnen dit risico
  nog vergroten.

  Voorbeelden van dergelijke factoren zijn verliezen van meerdere dierbaren, een
  geschonden lichaam van de overledene wat afscheid nemen bemoeilijkt, boosheid
  jegens verantwoordelijken voor het ongeval of het misdrijf, eigen fysieke klachten of verwondingen
  opgelopen bij het ongeval en ontevredenheid over de juridische afwikkeling. Daarom is het belangrijk dat er specialistische hulp is.

 • Als ik meedoe aan een onderzoek, hoe weet ik zeker dat mijn persoonsgegevens veilig zijn bij jullie?

  Voor de lopende onderzoeken worden persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals jouw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. De onderzoekers vragen voor het gebruik van uw gegevens altijd jouw toestemming.
  Om jouw privacy te beschermen krijgen je gegevens een code. Je naam en andere gegevens die jou direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot jou te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens die naar eventuele andere betrokken partijen worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet jouw naam of andere gegevens waarmee jekunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.
  Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al jouw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in jouw gegevens zijn de betrokken onderzoekers van de genoemde universiteiten en de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt en nationale toezichthoudende autoriteiten. Zij houden jouw gegevens geheim. Wij vragen je altijd eerst om toestemming hiervoor.
  Jouw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoek locatie. Het wordt bewaard om daarop in de loop van dit onderzoek nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek. Je kunt jouw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat je je toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.
  Jouw onderzoeksgegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van rouw. Jouw anonieme onderzoeksgegevens kunnen daarom, binnen het bewaartermijn van 15 jaar, gedeeld worden met nationale en internationale wetenschappers op het gebied van rouw. Je kunt op het toestemmingsformulier aangeven of je hier mee instemt. Indien jeje hier niet mee instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.
  Voor algemene informatie over jouw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen over jouw rechten kunt je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor elk onderzoek wordt dit duidelijk aangegeven wie dit is.
  Tot slot is informatie over een onderzoek ook opgenomen in overzichten van medisch-wetenschappelijke onderzoeken, namelijk het CCMO register. Daarin zijn geen gegevens opgenomen die naar jou herleidbaar zijn. Na het onderzoek kunnen deze websites een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen.