Opzet van het onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen voert in samenwerking met Universiteit Utrecht en Stichting Centrum ’45 een vierjarig onderzoek uit naar de emotionele gevolgen van en hulp na een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval. Het doel van dit onderzoek is om de emotionele gevolgen in kaart te brengen. Dit kan aanwijzingen bieden voor het verbeteren van effectieve hulp voor nabestaanden van een overlijden door een verkeersongeval.


Onderzoek naar rouwbehandeling

In het kader van een wetenschappelijk onderzoek is een behandeling ontwikkeld dat specifiek gericht is op het leren omgaan met een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval. Deze behandeling is sinds mei 2020 beschikbaar. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie dat wordt aangeboden via het internet. De effecten van deze online behandeling worden vergeleken met een wachtlijst in een onderzoek.

Voor wie is therapie geschikt?

De behandeling is geschikt voor volwassen personen die tenminste 12 maanden geleden een dierbare hebben verloren door een verkeersongeval en psychische klachten ervaren. Je kunt de behandeling volgen als je klachten van posttraumatische stress, verstoorde rouw en/of depressie klachten ervaart. Dit wordt vastgesteld aan de hand van vragenlijsten.

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens internationale wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens. Alleen de onderzoek medewerkers hebben inzage in jouw gegevens. Alle verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Voor het onderzoek heeft ethische toetsing plaatsgevonden. Je kunt jouw deelname aan het onderzoek op elk moment zonder opgave van redenen stopzetten.

Voor meer informatie of contact met de onderzoekers kan je mailen naar: info@rouwnaverkeersongeval.nl

Voorafgaand onderzoek: een vragenlijststudie

Het onderzoek startte met het kaart brengen van de emotionele gevolgen van een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval. Ook onderzoeken we het zorggebruik en de zorgbehoefte van nabestaanden na verkeersongevallen. De dataverzameling voor dit eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. Deelname is niet meer mogelijk.

In een tweede deel onderzoeken wij hoe de emotionele gevolgen verlopen over tijd. Mensen van wie een dierbare minder dan 12 maanden geleden is overleden door een verkeersongeval kunnen deelnemen aan dit onderzoek.

Aanmelden voor dit deel van het onderzoek is nog mogelijk door een email te sturen naar onderzoekster Lonneke Lenferink (l.i.m.lenferink@rug.nl)

De resultaten van deel 1 en deel 2 van het onderzoek geven inzicht in de ervaringen van mensen die zijn geconfronteerd met de gevolgen van een overlijden door een verkeersongeval. Deze inzichten dragen bij aan de verbetering van hulpmethoden. De resultaten worden ook gebruikt om mensen die in de toekomst een ingrijpend verlies meemaken beter te kunnen ondersteunen.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in wetenschappelijke artikelen in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.

Project TrafVic

De rouwbehandeling voor nabestaanden van verkeersslachtoffers is onderdeel van het project TrafVic. Met dit project willen we gespecialiseerde hulp op maat bieden voor verkeersslachtoffers en nabestaanden. We zorgen ervoor dat slachtoffers en nabestaanden van een ernstig verkeersongeval kunnen rekenen op specialistische en laagdrempelige hulp. Hulp die slachtoffers helpt te verwerken wat hen is overkomen, zodat ze de draad van het leven weer kunnen oppakken.

TrafVic voor kids

Wanneer je een gezinslid verliest in het verkeer kan dit een enorme impact hebben. Voor kinderen zijn de gevolgen nog veel groter dan voor volwassenen. Het verhoogt het risico op psychische klachten op korte en lange termijn. TrafVic-Kids doet onderzoek naar de gevolgen van een ongeluk voor een kind. TrafVic-Kids is voortgekomen uit ons TrafVic-project, een onderzoeksprogramma gericht op volwassenen. TrafVic-kids wordt door hetzelfde onderzoeksteam geleid.

Medewerkers rouw na verkeersongeval

Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht en Arq Psychotrauma Expert Groep
Stichting Centrum '45 en Universiteit voor Humanistiek
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen