Onderzoek TrafVic Kids

Er is nog weinig bekend over de problemen die kinderen, die een dierbare hebben verloren, kunnen ervaren. Daarom is het belangrijk om hier wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Zo kunnen mogelijke problemen snel worden herkend en kunnen deze kinderen zo goed mogelijk geholpen worden.


Het onderzoek

Veel kinderen en jongeren maken het verlies van een dierbare mee. Dit is een hele ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Gelukkig kunnen de meeste kinderen een verlies goed verwerken. Maar sommigen lopen vast in hun verwerking. Zij kunnen lang heel boos of verdrietig zijn, waardoor ze problemen kunnen ervaren die hun leven thuis, op school of werk en daarbuiten lastig maken. Onderzoekers willen specialistische hulp ontwikkelen voor kinderen die een dierbare verloren hebben in een verkeersongeval: TrafVic Kids.

Passende hulp

In het eerste deel van het onderzoek hebben onderzoekers de gevoelens en gedachtes van deze jongeren en kinderen in beeld gebracht. Dit helpt om later passende hulp te kunnen bieden aan hen. Daarnaast is onderzocht hoe ouders(s) of verzorger(s) omgaan met het verlies en de manier waarop het verlies van invloed is op de manier waarop kinderen rouwen.

Therapie voor kinderen en jongeren

Op dit moment werken de onderzoekers hard aan een online therapie speciaal voor deze kinderen en jongeren. Deze therapie bestaat uit cognitieve gedragstherapie en wordt ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meer hulp nodig hebben bij het omgaan met hun gevoelens rondom het overlijden. Tijdens cognitieve gedragstherapie leren kinderen hoe hun gedachten leiden tot bepaalde gevoelens en gedrag. Het doel van de behandeling is om gedachten die onprettige gevoelens en gedrag geven, om te zetten in gedachten die wél fijne gevoelens en gedrag met zich meebrengen.

Meedoen aan het onderzoek

Met het onderzoek TrafVic Kids wordt bekeken of de online cognitieve gedragstherapie ook goed werkt om kinderen en jongeren zich weer beter te laten voelen. Om daar achter te komen is het nodig dat kinderen en jongeren deze therapie gaan volgen. Hierdoor leren we hoe we kinderen en gezinnen beter kunnen helpen. Er kunnen in totaal 10 kinderen/jongeren meedoen aan het onderzoek. Kinderen/jongeren kunnen meedoen als ze tenminste 6 maanden geleden een dierbare zijn verloren door een verkeersongeval.

Meer informatie en aanmelden?

Wil je je kind alvast aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in. Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met met Iris van Dijk, onderzoeker op het TrafVic Kids-project (i.vandijk@uu.nl of 06 186 89 006).

Het onderzoeksteam

Onderzoeksleider, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente en Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Rijksuniversiteit Groningen
Uitvoerend onderzoeker (PhD kandidaat)

Contactgegevens
Voor vragen of aanmeldingen kan je contact opnemen met Iris van Dijk, MSc via:

E-Mail: i.vandijk@uu.nl

Telefoonnummer: 06 186 89 006

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en Universiteit Twente. En met financiële steun van SafeRoad, CarProf, ProMobility, Dr. C.J. Vaillantfonds, Sod & Fie van der Hoop Fonds, Janivo Stichting en Pro Juventute.