Tag: rouw; kinderen

Bedankt voor het aanmelden van TrafVic Kids. Meer informatie vind je in onderstaande informatiebrieven. Ook kun je nog iemand aanmelden voor het onderzoek.


Meld nog iemand aan

Het is mogelijk om jezelf en jouw kind aan te melden voor het onderzoek TrafVic Kids via een online formulier. Dat kan via onderstaande knop.

Informatiebrieven over TrafVic Kids 

Informatiebrieven voor deelnemers die een dierbare zijn verloren aan een verkeersongeval zijn hieronder te lezen en downloaden.

Informatiebrieven over TrafVic Kids 

Informatiebrieven voor deelnemers die een dierbare zijn verloren aan een andere oorzaak dan een verkeersongeval zijn hieronder te lezen en downloaden.

Het onderzoek

Veel kinderen en jongeren maken het verlies van een dierbare mee. Dit is een hele ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin. Gelukkig kunnen de meeste kinderen een verlies goed verwerken. Maar sommigen lopen vast in hun verwerking. Zij kunnen lang heel boos of verdrietig zijn, waardoor ze problemen kunnen ervaren die hun leven thuis, op school of werk en daarbuiten lastig maken. Onderzoekers willen specialistische hulp ontwikkelen voor kinderen die een dierbare verloren hebben in een verkeersongeval: TrafVic Kids.

Passende hulp

In het eerste deel van het onderzoek hebben onderzoekers de gevoelens en gedachtes van deze jongeren en kinderen in beeld gebracht. Dit helpt om later passende hulp te kunnen bieden aan hen. Daarnaast is onderzocht hoe ouders(s) of verzorger(s) omgaan met het verlies en de manier waarop het verlies van invloed is op de manier waarop kinderen rouwen.

Therapie voor kinderen en jongeren

Op dit moment werken de onderzoekers hard aan een online therapie speciaal voor deze kinderen en jongeren. Deze therapie bestaat uit cognitieve gedragstherapie en wordt ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meer hulp nodig hebben bij het omgaan met hun gevoelens rondom het overlijden. Tijdens cognitieve gedragstherapie leren kinderen hoe hun gedachten leiden tot bepaalde gevoelens en gedrag. Het doel van de behandeling is om gedachten die onprettige gevoelens en gedrag geven, om te zetten in gedachten die wél fijne gevoelens en gedrag met zich meebrengen.

Meedoen aan het onderzoek

Met het onderzoek TrafVic Kids wordt bekeken of de online cognitieve gedragstherapie ook goed werkt om kinderen en jongeren zich weer beter te laten voelen. Om daar achter te komen is het nodig dat kinderen en jongeren deze therapie gaan volgen. Hierdoor leren we hoe we kinderen en gezinnen beter kunnen helpen. Er kunnen in totaal 10 kinderen/jongeren meedoen aan het onderzoek. Kinderen/jongeren kunnen meedoen als ze tenminste 6 maanden geleden een dierbare zijn verloren door een verkeersongeval.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het onderzoek of je kind alvast aanmelden? Neem dan contact op met met Iris van Dijk, onderzoeker op het TrafVic Kids-project (i.vandijk@uu.nl of 06 186 89 006).

In onderstaande video en flyer vind je meer informatie over het gehele onderzoeksproject. Op dit moment is de laatste fase van het onderzoek aangebroken, waarbij we gaan onderzoeken of een online behandeling helpt bij het omgaan met rouw na een verkeersongeval.

Het onderzoeksteam

Onderzoeksleider, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente en Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Rijksuniversiteit Groningen
Uitvoerend onderzoeker (PhD kandidaat)

Contactgegevens
Voor vragen of aanmeldingen kan je contact opnemen met Iris van Dijk, MSc via:

E-Mail: i.vandijk@uu.nl

Telefoonnummer: 06 186 89 006

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en Universiteit Twente. En met financiële steun van SafeRoad, CarProf, ProMobility, Dr. C.J. Vaillantfonds, Sod & Fie van der Hoop Fonds, Janivo Stichting en Pro Juventute.

TrafVic Kids

De meeste kinderen kunnen een verlies van een dierbare met hulp van familie en vrienden goed verwerken. Maar sommigen lopen vast in hun verwerking. Zij kunnen lang heel boos of verdrietig zijn, waardoor ze problemen kunnen ervaren die hun leven thuis, op school of bij hun bijbaantje en daarbuiten lastig maken. Als iemand voor een lange tijd zulke ernstige problemen heeft die het dagelijks leven beperken, spreken we van complexe rouw. Maar hoe herken je dat op tijd bij kinderen?

Het eerste doel van het onderzoek TrafVic Kids is het ontwikkelen van een vragenlijst zodat wij symptomen van complexe rouw bij kinderen beter kunnen herkennen.

Maar we willen meer met dit onderzoek bereiken. Als eerste willen we graag meer inzicht krijgen in de impact van het rouwproces van ouders en/of verzorgers op het rouwproces van hun kinderen (onderzoek binnen het gezin). En tot slot willen we een specialistische behandeling ontwikkelen voor kinderen die problemen ervaren na het verlies van een dierbare door een verkeersongeval.

Bekijk onderstaande brochure voor meer informatie over het onderzoek.

Meld je aan

Het is mogelijk om jezelf en jouw kind aan te melden voor het onderzoek TrafVic Kids via een online formulier. Dat kan via onderstaande knop.